Heliar Frota RT100LE

  • Garantia: 15 meses
  • CCA20: 100
  • CCA: 750
  • Comprimento: 330 mm
  • Largura: 172 mm
  • Altura: 241 mm
  • Peso: 24.9 kg